Kitemares – det värsta som kan hända en kitesurfare

Hur hanterar man ”kitemares”?

”VA FAN GÖR JAG NU!?” Det är en fråga som varje kitesurfare med stor sannolikhet kommer fråga sig själv. Om du inte vet vad du ska göra när du hamnar i en knepig situation är mindre bra… ett felaktigt val eller bara några sekunders tvekan kan leda till skador inte bara på din kite utan även dig själv och andra.
Som en kitesurfare bör du vara mentalt förberedd på hur du ska agera i olika situationer redan innan dom verkligen inträffar. Var alltid beredd att aktivera säkerhetssystemet och öva på att göra detta, så att du vet precis vad du kan förvänta dig när du rycker Quick Releasen (QR). Här följer fyra av de vanligaste svåra situationerna. Hur ska du reagera och vad kan göra för att undvika situationen? Med försiktighet och sunt förnuft kan de flesta potentiella farorna med kitesurfing och s.k. kitemares undvikas, men du ska också alltid vara beredd när saker väl går snett.

Kiten går ner i en bränning

Om din kite går ner i en bränningen, så gör allt du kan för att få upp kiten i luften igen innan nästa våg kommer. Om din kite översköljs av en stor våg är det stor risk för skador om du inte vad du ska göra.

 • Omedelbart efter att kiten träffar vattnet, så arbetar du hårt för att få upp den i luften igen.
 • Om kiten fortfarande ligger i vattnet när nästa våg kommer måste du överväga om du ska släppa kiten eller ej. Detta ska du dock inte göra om det finns några personer nedanför dig i vindens riktning eller om du är nära en väg. Om du kitar utanför en fullpackad strand gör du bäst i att hålla fast vid kiten och be en bön.
 • Om det är säkert att släppa kiten så kroka ur bommen och ryck din safety release så att du är helt frikopplad från kiten. Simma in till stranden så fort du kan, med lite tur kan du fånga kiten innan den ens når stranden.
 • Om du inte kan släppa din kite, så flagga ut den på en lina antingen genom att kroka ut bommen och ta tag i ”Oh Shit Handle” eller aktivera QR om den fungerar på en lina. Se till att du simmar iväg från linorna för att inte trassla in dig och därefter simmar du i vågornas riktning. Det är viktigt att kiten flaggar ut på en endast en lina så att kiten har minsta möjliga drag, förhoppningsvis tillräckligt lite för att inte skadas.

Hur undviker man detta problem?

Rent krasst undviker man lätt att kiten hamnar i vattnet genom att hålla den flygandes i luften hela tiden. Men om du tränar på på olika trick så är det lätt hänt att kiten hamnar i vattnet. Öva på relaunch tills det sitter i ryggmärgen, ju snabbare du kan få upp kiten när den går ner i vattnet, desto färre problem när du kitar i vågor.

Krock med annan kite

I takt med att allt fler personer börjar kitesurfa så blir våra kitespots allt mer fullproppade. Hur försiktiga alla än är så kommer fler kitare i vattnet leda till fler hoptrasslade kitar. Om du trasslar in din kite i någon annans kite, så håll dig lugn och tänk ut nåt sätt att lösa situationen på.

 • Så snart du trasslat in dig i en annan kitare ska du kroka ur din leash och vara beredd på att släppa kiten helt.
 • Om båda kitarna fortfarande flyger, så placera dom lågt ovanför vattnet. Med lite tur kan du flyga ut din kite ur trasslet om du kommunicerar med den andra kitaren.
 • Om någon av kitarna blir okontrollerbar så måste båda kitarna släppas. Fara uppstår dock om endast ena parten släpper sin kite. Om du släpper din kite och bommen fastnar i den andra kitens linor så kommer den andra kitaren va hopkopplad med två okontrollerbara kitar. Om du anser att din kite måste släppas så försök göra detta samtidigt som den andra kitaren släpper sin kite, eller signalera till denne att du tänker släppa din kite så han/hon kan förbereda sig på det värsta.

Hur undviker man detta problem?

Denna situation undviks lätt om du bara är uppmärksam på vad som sker omkring dig. Se dig om innan du gör ett trick eller byter riktning och var noga med att hålla dig avstånd från andra kitare, särskilt nybörjare.

Plötsliga vindförändingar

Som du säkert vet är vinden aldrig helt pålitlig. Vilken dag som helst under en session kan vinden dramatiskt ändra riktning, snabbt öka i styrka eller försvinna helt. Vindförändringar kan ske hastigt, men ofta kan man se tecken på när vinden är på väg att ändra karaktär.

 • Vid första tecken på väderförändingar, surfa in till land och ta ner kiten. Dessa tecken inkluderar mörka moln som närmar sig, vind som blir väldigt byig och/eller växlande, en plötslig temperaturförändring (exempelvis, en byvind som känns mycket varmare eller kallare än normalt, eller en snabbt annalkande vindlinje.
 • Om du överrumplas av en starkare vind så bör du i första hand dra i depowern och bege dig tillbaka mot land. Om där är andra kitare på land, så signalera och påkalla deras uppmärksamhet. Gör tecknet för att landa kiten så att dom vet att du vill landa kiten. På så vis har du någon på land som är beredd att fånga din kite så snart den är över land. Surfa långsamt in mot land med kiten lågt tills någon fångat den.
 • Om där inte finns någon som kan fånga din kite så placera dig på en dryg linlängds avstånd från land och aktivera säkerhetssystemet. Din kite kommer tappa kraften och landa i vattnet, varpå du kan simma eller gå in till land. Man bör undvika att flyga en ”overpowered” kite på land.
 • Om du är ute på vattnet när vinden plötsligt mojnar, så ta av dig brädan och ”bodydraga” tillbaka mot land. Ta dig så nära land som möjligt innan vinden dör helt. Om det inte längre finns tillräckligt med vind för att hålla kiten i luften så får du helt enkelt göra en self rescue och simma in till land med kiten.

Hur undviker man detta problem?

Se till att kollat på den lokala väderprognosen innan du ger dig ut i vattnet så du vet om väderförändringar är att vänta. Var alltid uppmärksam på väderförändringar och utmana inte ödet genom att stanna kvar i vattnet om du ser tydliga tecken på väderomslag.

Bridle- och lintrassel

Om kitens bridles eller linor fastnar runt nån del på kiten kommer du inte kunna kontrollera den. Kiten brukar vanligtvis börja loopa oavsett vad du gör med bommen.

 • Om du har öppet vatten downwind, så häng kvar på en åktur. I de flesta fall krashar kiten i vattnet efter ett antal loopar. Med kiten i vattnet kan du förhoppningsvis få bort linan eller bridlen genom att dra i linan som fastnat. Även fast du har öppet vatten nedanför dig så ska du bereda dig på att genast aktivera säkerhetssystemet om situationen blir ohanterbar.
 • Om du inte har öppet vatten nedanför dig så ska ögonblickligen aktivera säkerhetssystemet. Detta gör att kiten tappar kraft och krashar i vattnet. I detta läge kan ofta få loss linan som fastnat genom att dra i den.
 • Trassel kan uppstå i alla lägen då kiten krashar i vattnet, men även när du launchar kiten själv. Var alltid beredd att aktivera säkerhetssystemet om du launchar kiten själv, utifall kiten blir okontrollerbar.
 • Bär alltid med dig ”line-cutter”, alltså en liten kniv du bär i selen, så att du kan skära loss linor i en nödsituation. Kontrollera att kniven är vass och att den sitter där den ska efter varje session.

Hur undviker man detta problem?

När du launchar kiten själv så dubbelkolla alltid att linorna sitter där de ska och de inte finns risk att de fastnar i något föremål när du launchar kiten. Det händer att linorna eller bridlen trasslas ihop om du krashar kiten i vattnet med slack i linorna. Så kontrollera att det inte är trassel någonstans innan du relaunchar kiten.

Kiten ramlar ner från skyn

Vadå ramla ner från skyn tänker kanske somliga av er. Att kiten ramlar ner från skyn inträffar ytterst sällan under stabila vindförhållanden och när man kitar lugnt och kontrollerat. Det finns två anledningar till att kiten trillar ner från skyn. Den ena anledningen är att det kommer en plötslig vindlucka, alltså att vinden plötsligt dör ut. Utan vind kan inte kiten hålla sig uppe och den trillar ner mot vattnet. Störst risk att detta inträffar är om du har kiten i zenit rakt ovanför huvudet, där kiten är mer känslig för vindluckor. Förekomsten av vindluckor som får kiten att trilla ner är som störst när vinden är svag, då konsekvenserna sällan blir allvarliga.
Den andra anledningen till att kiten ramlar ner är att du kommit för nära kiten med följden att linorna börjar slacka. Detta kan inträffa om du hoppar eller gör något trick och samtidigt förlorar kontrollen på kiten. Om du t.ex. hoppar och landar med hög fart downwind samtidigt som du har kiten bakom/ovanför dig istället för framför, så är det stor risk att linorna till kiten börjar slacka.
Det vanskliga med en kite som ramlar ner från skyn är att det finns stor risk att kiten inverterar, att linor/bridles fastnar runt kiten och värst av allt att du själv riskerar att trassla in dig i linorna. Sen är det ju så att kitens linor inte förblir slaka… om kitens linor sträcks medan kiten faller rakt ner genom powerzone, så har vi en situation som kan bli rätt otrevlig. Det som kan hända är att kiten rycker iväg dig som en vante. Har du lyckats få en lina runt handleden, tummen, halsen eller dylikt så kan du nog räkna ut vad som kan inträffa… Linor och pulleys utsätts samtidigt för en chockbelastning som dessa kanske inte håller för. Att en lina brister istället för att du knäcker din rygg är visserligen att föredra, men samtidigt får vi en ny jobbig situation med en okontollerbar kite som inte heller är så kul.

Ramlar kiten ner från skyn gäller det att agera snabbt! Har du tur så kommer vinden fånga kiten och sträcka linorna utan att något annat inträffar en att du får vara beredd på ett litet ryck. Men i alla lägen gör man bäst i att så fort som möjligt få linorna sträckta för att undvika otrevliga konsekvenser. Vad du ska göra är följande:
1. Sparka av dig brädan. Har du tid och sinnesnärvaro kan du tänka på att slänga den åt sidan utifall kiten ramlar ner i vattnet, vi vill ju inte att någon lina ska fasta runt brädan.

2. Spring bort från kiten! Spring eller simma så snabbt du bara kan! Till varje pris gäller det att sträcka ut linorna igen. Särskilt viktigt är det förstås vid högre vindhastigheter. Även om du inte lyckas sträcka linorna helt innan kiten eventuellt fångas av vinden så har du reducerat riskerna för bridles/lintrassel, inverteringar, chockbelastningar o.d.

3. Lyckas du inte sträcka linorna och befarar att saker och ting kan bli otäcka så gör dig redo att utlösa Quick Releasen och se för guds skull till att du inte har någon lina runt halsen!

Hur undviker man detta problem?

Vid byig vind där vinden kommer och går, undvik att placera kiten i zenit. Faller kiten ner när du har den i kl. 10 eller kl. 2 så finns ingen anledning till någon större oro. Dessutom är kiten inte alls lika känslig för vindluckor när du har den placerad längre ner i vindfönstret.
Om du hoppar och har dig i vattnet så överskatta inte din förmåga och tänk lite extra på att hålla koll på kiten. Vet att det inte alltid är så lätt att hålla igen när man väl är igång, men var iaf mentalt förberedd på det värsta 🙂

Meningen med denna lilla guide om ”kitemares” är inte att skrämma bort er från vattnet utan bara göra er uppmärksamma på riskerna med kitesurfing. Kita bara med sunt förnuft så finns det inget att oroa sig för! 🙂

 

/Gustav – IKO Kitesurfing Instruktör

kitemares