Hoppa med kite? Så här du gör du för att hoppa högt med kiten!

Hur hoppa med kite?

 

Du som börjar kitesurfa kommer förr eller senare uppleva tjusningen med att hoppa med kiten. Du har säkert sett olika filmklipp där diverse galningar får kitesurfing att mer likna fallskärmshoppning än kitesurfing. Att lära sig hoppa högt kräver en del övning men framförallt teknik och lite is i magen!

Kanske har du redan kitat ett tag och så smått börjat försöka hoppa. Du har insett att kiten måste styras upp till klockan 12 för att skapa den kraft som får dig att lyfta från vattnet, so far so good! Men vad händer sedan? Jo, du faller ner som en sten med ett plums i vattnet, trots att du inte var mer än någon meter ovanför vattenytan. Tusentals gånger har jag sett folk plumsa ner i vattnet för att dom helt enkelt inte vet hur man hoppar och än mindre hur man landar mjukt på vattnet. Är du en av dessa? Läs då vidare för här följer en grundlig beskrivning om hur man hoppar!

 

Varför kan vi hoppa?

 

Hoppa kräver mycket energi. När vi kitesurfar på vattnet har vi gott om kinetisk energi (rörelseenergi) som ett resultat av kitens rörelse genom luften. Genom att ta kontroll av de aerodynamiska krafterna kan vi omvandla den kinetiska energin till potentiell energi (lägesenergi). Skillnaden på kinetisk och potentiell energi är den att kinetisk energi är en exponentiell funktion av vindens hastighet medan potentiell energi är en linjär funktion av höjden. Så med dessa två fysikaliska funktioner kan vi rent teoretisk åstadkomma ett hopp av en viss höjd. Denna teoretiska höjd kan vi uppnå med en vanlig kite och med hjälp av en del teknik.

 

Så hur gör man?

 

Vi har konstaterat att det krävs en del kinetisk energi för hoppa. Så vi förutsätter att det blåser tillräckligt för att göra ett ordentligt hopp. Hoppet kan delas in i tre faser, start, hopp och landning. I beskrivningen är det vänster fot fram som gäller (de allra flesta föredrar att ha vänster fot fram när de hoppar)

 

Start – Här handlar det om att maximera den inducerade vinden, alltså öka den kinetiska energin. Detta kan man göra med några tekniker.

 1. Se till att du har bra fart på vattnet! Vi vill ju öka den inducerade vinden.
 2. Fall av i vind en aning precis innan du påbörjar hoppet, återigen för att öka hastigheten.
 3. Börja skära upp mot vinden samtidigt som styr kiten bakåt mot 12. OBS! Skär inte upp mot vinden alltför mkt, vi vill ju inte förlora farten.
 4. Styr kiten aggressivt upp mot ca. 12:30 (vänster fot framåt i färdriktningen). Se till att du har bommen på dess ”sweet spot” alltså i det läge där du känner bomtrycket och där kiten snabbt reagerar på dina rörelser med bommen. Detta läge beror helt på kiten och dess setup, vindstyrkan samt om du kör med depower eller full power. Full power är för övrigt att rekommendera då kiten tenderar att bli mindre direktstyrd när du har dragit i depower strapen. När du styrt upp kiten och när du känner att den vill lyfta dig så drar du in bommen hela vägen till chicken loopen, behåll bommen tills vidare i detta läge.
 5. Timing, timing! Försök tima steg 3 och 4 så att du rycks upp från vattnet precis när du svängt upp mot vinden och när du har maximal spänning i linorna. Dra bak axlarna och luta dig lite bakåt för att öka spänningen ytterligare. Linorna fungerar till viss del som fjädrar som töjs ut och därefter går tillbaks till sitt normalläge.

Hoppa – Det kan vara svårt att göra exakt som i beskrivningen ovan, men förhoppningsvis har du fått ett hyfsat lyft och är just nu på väg uppåt. För många är det just i denna fas som dom fuckar upp allt. Vanliga problem man ser är:

 1. Rotation och obalans i luften.
 2. Hopp som börjar bra men som slutar i pladask
 3. Längdhopp istället för höjdhopp.

Rotation och obalans i luften. Detta beror på dels på själv avstampet när du lämnar vattenytan. Håll din kropp helt parallell med kiten genom både starten och hoppet (ditt huvud och överkropp ska peka i samma riktning som kiten befinner sig i). Dels beror det på att du inte drar upp knäna. Genom att dra upp knäna mot midjan så blir det betydligt enklare att hålla balansen samt motverka ofrivillig rotation i luften.

 

Hopp som börjar bra men som slutar i pladask. Anledningen till att många dimper ner som stenar är ofta att dom släpper ut bommen. Det är naturligt att man känner en viss obehagskänsla när man mer eller mindre okontrollerat börjar flyga uppåt. En reaktion blir då att släppa ut bommen för att minska kraften i kiten, men vad händer då? Jo, kiten rör sig ut mot vindfönstrets kant (edge of the wind window) där den mkt riktigt tappar kraften med följden att du brakar ner i vattnet. Så, håll kvar bommen vid chicken loopen!

 

”Jag håller kvar bommen men landar ändå hårt rakt ner i vattnet.” Kommer snart till detta =)

 

Längdhopp istället för höjdhopp. Det är inget fel med att hoppa långt, men för många sker det ofrivilligt när de egentligen strävar efter att komma så högt som möjligt. Det finns två förklaringar till varför dina hopp blir långa istället för höga.

 1. Vid själva starten skär du inte upp mot vinden tillräckligt och du lutar dig heller inte bakåt. Resultatet blir då att du snarare rycks framåt än uppåt när du väl lämnar vattnet. Skapa mer motvikt med hjälp av brädan och din kropp så ska du se att det går bättre.
 2. Du styr kiten aggressivt från ca kl.10. till 12. Genom denna manöver är det vanligt att kiten hamnar långt ner i vindfönstret och på så sätt rycker dig framåt istället för öppåt. Satsa istället på att placera kiten i kl. 10:30-11. och styr kiten snabbt upp mot 12.

Landning – Förmodligen den svåraste delen i ett hopp. Små hopp kan alla landa, bara man pekar brädan ned i vind så brukar det gå bra. Värre är det med höga hopp… här räcker det inte att bara hålla bommen indragen mot chicken loopen. För att få en perfekt mjuk landning krävs två manövrar som dessutom måste timas i exakt rätt tidpunkt.

 1. Extra lyft. När du börjar dala neråt efter att ha nått hoppets apex, så kan du skapa ett extra lyft genom att släppa ut bommen något och därefter dra den mot dig igen. Gör detta när du närmar dig vattenytan
 2. Styr tillbaka kiten. En anledning till att man sjunker ner i vattnet efter ett hopp är att man ”glömt” att styra kiten framåt igen, du landar helt enkelt utan någon framåtdrivande kraft. Därför ska du precis efter ovanstående manöver (extra lyftet) kraftigt styra tillbaka kiten ner mot ca 9:30. En perfekt timing av återstyrning av kiten i kombination med det lilla extra lyftet kan ge det högsta hoppet en perfekt mjuk landning! Det exakta ögonblicket när dessa två manövrar genomförs varierar beroende på hoppets höjd, men som regel brukar man behöva påbörja manövern något tidigare vid höga hopp. Detta för att kiten tenderar att flyga längre bak över ditt huvud och därmed får en längre sträcka tillbaka. Om du styr tillbaka kiten för tidigt kommer du landa hårt och med hög hastighet. Trial and error är det som gäller.OBS! Ovanstående teknik gäller för SLE-kitar (bow-kites), den vanligaste typen på marknaden. Tekniken för att hoppa med C-kitar är annorlunda. Med C-kitar kan du inte skapa det lilla extra lyftet innan landning utan får istället enbart styra ner kiten igen när du går ner för landning.

Går det boosta hoppen ännu mer?

Ja, det kan man!

 1. Ta hjälp av vågor! Vågorna fungerar som små ramper som kan ge åtskilliga extra höjdmetrar. Att tima så att du lämnar en vågkant i exakt samma ögonblick som kiten drar dig uppåt är dock inte det lättaste. Det underlättar om du har en snabb kite och om det är platt vatten framför vågen du siktar in dig på.
 2. Förflytta din tyngdpunkt bakåt/neråt. Böj knäna hastigt och sjunk ner/bak med höften precis innan avstampet. Denna rörelse gör vi för att skapa maximal spänning i linorna. Man kan jämföra dig själv och kiten med lång en fjäder där du vill dra ut den så mycket som möjligt innan den dras ihop igen. Använd benen för att explosivt skjuta ifrån exakt i ögonblicket innan du lämnar vattenytan.
 3. Ovan står att läsa att du ska styra kiten upp till 12 när du hoppar, vilket är fördelaktigt för att få maximal ”hangtime”, men för att komma så högt som möjligt måste vi styra kiten mot 13. Varför? Jo, för att erhålla maximal höjd så måste vi konvertera den kinetiska energin till lägesenergi (höjd). Detta betyder att vi måste försöka bromsa upp vår egen kropps rörelse och hastighet framåt så att den blir så nära noll som möjligt när vi är i luften. När du befinner dig i hoppets högsta punkt ska du alltså inte känna att det blåser omkring dig.
  Ponera att du kommer farandes med en hastighet av 40 km/h. Denna hastighet måste alltså bromsas upp och istället konverteras till höjd. Om du styr upp kiten till 12 kommer du lyftas upp, men du kommer fortsätta färdas i luften med 40 km/h. Gör du på detta vis kommer du få bra hangtime, men du kommer inte särskilt högt…
  Om du istället styr kiten förbi 12, så kommer kiten fungera som basen för en pendel, du svingas uppåt! Samtidigt som du svingas uppåt så minskar din hastighet framåt och konverteras till höjd.

Summering:
När du flyger kiten förbi 12 hoppar du högre eftersom du konverterar mer av din kinetiska energi till höjd.
För maximal hangtime vill du dock inte flyga kiten över 12 alltför länge, eftersom pendeleffekten avtar när du nått maximal höjd och du förlorar därmed hangtime.
För att får bra höjd och hangtime måste vi alltså kompromissa lite grann. Styr kiten förbi 12, men inte alltför långt och inte alltför länge. På så vis kan du erhålla på höjd och hangtime på en och samma gång 🙂

 

Några sista ord

Att lära sig hoppa högt och göra perfekta landningar är inget man lär sig över en dag. Börja på en låg nivå och lär dig sätta små hopp samtidigt som du blir bekväm med höjden. Du kommer märka att det är mycket trial and error som gäller, men ge inte upp, repetition is the mother of skills! Mitt eget rekord är 14,9 meter, försök hoppa högre 😉

 

Här är för övrigt en video som är pedagogiskt i dess beskrivning om hur man hoppar högt! Watch and learn!

/Gustav – IKO Kitesurfing Instruktör

hoppa med kite